Na życie

 

Polisa zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Polisa zapewnia szeroki zakres ubezpieczenia, dający ubezpieczonemu i jego rodzinie zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak zgon ubezpieczonego lub współubezpieczonych (członków rodziny), trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, oraz (do wyboru przez ubezpieczającego) opcję gwarantującą wypłatę świadczenia w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są narodziny ubezpieczonemu dziecka.
Istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia poprzez zawarcie ubezpieczeń dodatkowych:

 

- na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
- leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku,
- na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
- w przypadku ciężkiego zachorowania,
- na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku
- w przypadku urodzenia się dziecka.

 

Składka może być płacona miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
Świadczenia wolne jest całkowicie od podatku dochodowego i spadkowego.

 

 

0