Moja firma

 

Ubezpieczenie dla:

• osób prawnych,
• osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
• osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego przez nich mienia,
• jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

 

Najważniejsze korzyści
• jeśli Ty lub Twój pracownik wyrządzicie komuś (osobie trzeciej szkodę), TU wypłaci tej osobie odszkodowanie
• TU wypłaci także odszkodowanie poszkodowanemu, jeżeli szkodę wyrządzi Twój podwykonawca.
• dzięki ubezpieczeniu Twoja firma może spełnić wymagania np. kontraktowe lub przetargowe Twoich klientów (czasami klienci wymagają zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC, jeśli zawierasz umowę handlową lub przystępujesz do zamówień publicznych),
• ubezpieczenie jest elastyczne – możesz je dopasować do potrzeb Twoich lub Twojej firmy – wykup dodatkowe klauzule.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia


Kiedy działa ubezpieczenie?

TU wypłaci osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoja firma spowoduje szkodę:
• w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) – np. ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku przed Twoją piekarnią,

• w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) – np. Twój pracownik wadliwie naprawi samochód oddany do Twojego warsztatu, co spowoduje jego uszkodzenie.

TU wypłaci osobie poszkodowanej pieniądze z ubezpieczenia za konsekwencje:
• uszkodzenia ciała, inwalidztwa lub śmierci (szkody na osobie),
• zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy innych osób (szkody rzeczowe).

 

 

 

 

0