Ubezpieczenia majątkowe

 

 

Ubezpieczeniem może być objęte mienie:

dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, ruchomości domowe, ruchomości domowe specjalne (takie jak dzieła sztuki, antyki, biżuteria, kamienie szlachetne, perły, przedmioty unikatowe) papiery wartościowe, kolekcje, broń; stałe elementy lokalu, garaż, inny budynek, ogrodzenie, obiekty małej architektury.
A także ubezpieczenie utraty zysku , ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń i wszystko to, co nam przyjdzie na myśl: nawet kot, rasowy pies czy rybki w akwarium.


Majątek możemy ubezpieczyć od różnych ryzyk:

Może to być ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: pożar, dym i sadza, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie, eksplozja, uderzenie pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna.
Ryzyka kradzieżowe obejmują szkody powstałe w związku z kradzieżą z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie.

Najbardziej komfortowym ubezpieczeniem jest polisa oparta o zasadę all risk.
Jest to nowość na naszym rynku ubezpieczeniowym, gwarantuje ona najszerszy z możliwych zakres odpowiedialności.
Również ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie oc w życiu prywatnym.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne zakresy odpowiedzialności.
W jednych Firmach ubezpieczenie to ogranicza się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego w danej firmie mieszkania, w innych jest bardzo rozbudowane i obejmuje szeroki zakres potencjalnych szkód: odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie całego świata, przez współmałżonka oraz dzieci.

0